subscribe: Posts | Comments | Email

Przewodnictwo w UE na sześć miesięcy Rumunia obejmuje 1 stycznia 2019

0 comments
Przewodnictwo w UE na sześć miesięcy Rumunia obejmuje 1 stycznia 2019

R0 2019

1 stycznia 2019 Rumunia obejmuje na sześć miesięcy przewodnictwo w UE .

Moto prezydentury jest „Wspierać jedności i spójność  w Europie”

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.

Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują trójkami. System ten został wprowadzony w 2009 r. traktatem lizbońskim. Każda grupa trzech państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każde z trzech państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy 6-miesięczny program.

Na czas przewodnictwa Rumunii przypada zaplanowany na marzec brexit oraz majowe wybory do Parlamentu Europejskiego.

Zródło: http://www.romania2019.eu/home/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.