subscribe: Posts | Comments | Email

Rumunia odkrywana ponownie

Współpraca pomiędzy rumuńskim regionem Bistrita Nasaud a Tarnowską, a następnie Małopolską Izbą Rolniczą trwa już prawie 19 lat. Głównym inicjatorem tej współpracy był – i nadal jest – Ignat Timar, obecnie Prezes Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego w Krakowie. Partnerem po stronie rumuńskiej jest Izba Handlowo-Przemysłowa w Bistrity, która jako jedyna tamtejsza organizacja zajmuje się również problemami rolnictwa. Początkowo nasza współpraca dotyczyła głównie zasad realizacji programów przedakcesyjnych SPARD, przygotowania do referendum oraz dzielenia się doświadczeniami w zakresie wymiany gospodarczej. Rumunia zaskakuje nas przy każdej wizycie – tempem rozwoju gospodarczego, pluralizmem światopoglądowym, stosunkiem do religii, porządkiem i czystością oraz przepięknymi krajobrazami, będącymi ostatnimi dziewiczymi miejscami w Europie. Nasza ostatnia wizyta, która miała miejsce w dniach 19-22 maja br., dotyczyła prezentacji oferty gospodarczej z województwa...

Rumunia odkrywana ponownie
posted on: maj 24, 2016 | author: Ignat Timar

Polsko-Rumuńska konferencja naukowa czwartek 2 czerwca 2016 r. Conferința științifică polono-română Joi 2 iunie 2016...

Zaproszenie /Invitație   Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Universității Jagiellone Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Directorul Institutului de Istorie al Universității Jagiellone Dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Decanul Facultății de Științe Umane a Universității din Szczecin Prof. dr hab. Barbara Kromolicka Dyrektor Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie Directorul Institutului Cultural Român din Varșovia Dr Sabra Daici   mają zaszczyt zaprosić na polsko-rumuńską konferencję naukową au onoarea de a vă invita la conferința științifică polono-română   Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX i XXI wieku Polonia și România în Europa Centrală în...

Polsko-Rumuńska konferencja naukowa czwartek 2 czerwca 2016 r. Conferința științifică polono-română  Joi 2 iunie 2016
posted on: maj 24, 2016 | author: Ignat Timar