subscribe: Posts | Comments | Email

wystawa malarstwa Tęsknota za Rumunią...

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Rumuński Instytut Kultury oraz Towarzystwo Polsko-Rumuńskie zapraszają na oglądania wystawy malarstwa pt.Tęsknota za Rumunią. W sali 53 na parterze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie trwa wystawa malarstwa Tęsknota za Rumunią autorstwa mołdawskich artystów plastyków Veroniki Iftodii i Gheorghe Lisiţa. Wystawa poprzez obrazy olejne – portrety, pejzaże – pokazuje niesamowitą różnorodność i witalność Rumunii. Gheorghe Lisiţa (ur. 1982) oraz Veronica Iftodii (ur. 1985) ukończyli Akademię Muzyki, Teatru i Sztuk Wizualnych w Kiszyniowie. Są przedstawicielami młodego pokolenia mołdawskich artystów, kształconych na bazie realizmu szkoły rumuńskiej oraz rosyjskiej. Prezentowali swoje dzieła na wielu wystawach indywidualnych oraz grupowych w Mołdawii i za granicą, w Polsce, Szwecji, Turcji, Rumunii. Ich prace trafiły do prywatnych kolekcji w Mołdawii, Rumunii, Rosji,...

wystawa malarstwa Tęsknota za Rumunią
posted on: mar 25, 2015 | author: Ignat Timar

100 rocznica walk 2 pułku piechoty Legionów w Maramureş...

W 100 rocznicę walk 2 pułku piechoty Legionów w Maramureş, Ambasador Marek Szczygiel odwiedził cmentarz w Berbeşti (Maramureş), na którym spoczywają prochy 6 poległych legionistów. Na mogiłach staraniem pana Laurantiu Batin i władz lokalnych została wzniesiona tradycyjna...

100 rocznica walk 2 pułku piechoty Legionów w Maramureş
posted on: mar 25, 2015 | author: Ignat Timar

Najnowszy numer Herito w całości poświęcony jest Rumunii...

Herito to jedyne środkowoeuropejskie czasopismo poświęcone dziedzictwu, kulturze i współczesności. Wydawane jest w wersji polsko-angielskiej. Najnowszy numer Herito w całości poświęcony jest Rumunii. We wstępie redakcja pisze, że to kraj paradoksalny. O ile długi wiek XIX był dla niej bardzo łaskawy – młode państwo wkroczyło na europejską arenę i szybko osiągnęło znaczącą pozycję – o tyle krótki wiek XX w niczym jej nie oszczędził. W potrzasku między faszyzmem a komunizmem, Rumunia wybierała między złym a gorszym. Ostatecznie wyjście z komunizmu nie było aksamitne, a droga do Europy okazała się wyboista. Rumunia jest ważnym partnerem w Europie Środkowo‑Wschodniej, o nie w pełni uświadomionym potencjale. Konieczne jest więc lepsze poznanie i zrozumienie rumuńskiej specyfiki, a przede wszystkim dostrzeżenie Rumunii jako kraju...

Najnowszy numer Herito w całości poświęcony jest Rumunii
posted on: mar 20, 2015 | author: Ignat Timar

Căiuţ – rumuński kuzyn krakowskiego Lajkonika...

MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA oraz Towarzystwo Polsko-Rumuńskie w Krakowie zapraszają do odwiedzenia wystawy „Świat Lajkonika Konik na świecie”   do Pałacu Krzysztofory Rynek Główny 35 od 1 kwietnia  do  31 sierpnia...

Căiuţ – rumuński kuzyn krakowskiego Lajkonika
posted on: mar 20, 2015 | author: Ignat Timar

Pamięć starych wieków – Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym...

Praca porusza tematykę praktycznie niezbadaną, a czyni to w sposób nowatorski, łącząc problematykę teologiczno-liturgiczną prawosławia z kulturą ludową. Takie połączenie otwiera nowe perspektywy – wyprowadza dogmatyczne i katechetyczne myślenie o czasie liturgicznym, sakralnym z ograniczonych ram oficjalnej religijności i konfrontuje je z przełożeniem na żywy odbiór w ludzie, z drugiej strony – przestaje patrzeć na duchową kulturę ludową jak na skansen, a ukazuje dynamikę odbioru, przetwarzania i zwrotnego inspirowania kultury „wysokiej”. Zarówno aspekt kalendarza liturgicznego, jak i jego odpowiednika ludowego jest oparty na solidnych kwerendach i badaniach terenowych w Rumunii. Rumuńska kultura duchowa stanowi wartość zamkniętą. Należąc do Pax Bizantina i w, dużej mierze, uczestnicząc w Slavia Orthodoxa, pozostaje na uboczu zainteresowań zarówno bizantynistów, jak i paleoslawistów. Leżąc...

Pamięć starych wieków – Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym
posted on: mar 19, 2015 | author: Ignat Timar

« Previous Entries